KATALOGIZACIJE SEĆANJA KAO TEHNIKE PRIPOVEDANJA SOPSTVA (Dž. D. Selindžer, Simor: uvod i Vladimir Tasić, Oproštajni dar)

Ključne reči: sećanje, katalogizacija, sopstvo, pisanje, pseudomemoar, narativno znanje

Apstrakt

Rad se bavi uporednom analizom dvaju proznih tekstova nastalih u različitom vremenskom razdoblju koji su analoški veoma bliski: kraćim proznim sastavom Simor: uvod (1959) Dejvida Dž. Selindžera i romanom Oproštajni dar (2001) Vladimira Tasića. Pripovedni sastavi su tematski i tehnički veoma bliski: naratori koriste komemorativni ton kako bi razrešili mistеriozne biografije svoje preminule braće. U radu se koriste slični citati iz tekstova kako bi se pokazalo na koji način izabrani naratori koriste tehnike katalogizovanja sećanja u cilju formiranja izvesnog novog sopstva u svetu posle smrti bliske osobe. Ide se putem reprezentacije s jedne stra- ne sličnih, ali pripovednih metoda sa jedinstvenim obeležjima kojim se sećanja uređuju prema izgradnji sopstva a ne eksplikaciji suštine neodređene drugosti koja bi se mogla iščekivati u toku razvijanja radnje. Uživanje u pisanju sopstva, u katalogizovanju i uređivanju sećanja postaje srž teksta umesto potencijalno očekivanog narativnog razrešenja zapleta.
Broj časopisa
Sekcija
Članci