БИБЛИЈСКИ ПОДТЕКСТ ПРИПОВЕТКЕ АВИМЕЛЕХ СИМЕ МАТАВУЉА

Ključne reči: библијска легенда, подтекст, интертекстуалност, цитат

Apstrakt

Рад сагледава значај библијског подтекста у приповеци Авимелех Си- ме Матавуља. Приповетка је анализирана методом постепеног проналажења библијских мотива, чиме је успостављен интертекстуални однос са Књигом о Јову, Јеванђељем по Матеју, Јовановим Откровењем, Првом књигом Мојсијевом... Већ првим читањем, кроз библијске цитате који су дати у тексту, можемо разазнати библијски подтекст. Цитати из Библије дати су на почетку поглавља. Причу о свом страдалничком животу казује главни лик Авимелех. Битна карика у тој причи јесте његов млађи брат Аод, стар тридесетак дана, чије окончање живота буди вапај у души и вулкан у глави Авимелеховој. У њеној основи лежи библијска прича о страшном покољу јеврејске деце током Иродове владавине (мотив страдања и жртве), чин духовног преображаја кроз патњу и библијска идеја неисцрпне љубави Бога и оних који су верујући.

Broj časopisa
Sekcija
Članci