CONTEXTUL MULTIETNIC AL ANTROPONIMIEI ÎN SATUL SELEUŞ

Ključne reči: identitate, patronimic context, multietnică, sociolingvistică

Apstrakt

În context multietnic, onomastica (în acest caz, antroponimia) are impor- tante valori sociolingvistice. Numele indică apartenenţa la o comunitate etnică, purtând în sine istoria colectivă, mai degrabă decât cea individuală, transferând numele de la periferia lingvisti- că în domeniul mai generos al antropologiei. Satul Seleuş, situat în Banatul sârbesc, a conservat pentru o lungă perioadă de timp o structură predominant românească, care se reflectă, de aseme- nea, la nivel onomastic. Perioada contemporană, prin diverse contaminări cauzate de mobilitatea populaţiei, formază inserţii spontane sau artificiale, care influenţează procesul de transformare în structura populaţiei.

Broj časopisa
Sekcija
Članci