ИМЕНИЧКЕ СЛОЖЕНИЦЕ У СПИСИМА ГАВРИЛА СТЕФАНОВИЋA ВЕНЦЛОВИЋА

Ključne reči: сложенице, српскословенски језик, народни језик

Apstrakt

У раду се анализирају именичке сложенице у списима Гаврила Стефановића Венцловића. Лексички материјал је прикупљен из списа Црни биво у срцу који је приредио Милорад Павић, а издала Просвета 1996. године у Београду.

Broj časopisa
Sekcija
Članci