ДЕМИНУТИВ У МАЂАРСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Ključne reči: деминутив, умањеница, хипокористика, суфикси

Apstrakt

Деминутив је, како се чини, језичка универзалија, па се може анализира-ти и у генетски и типолошки несродним језицима као што су мађарски и српски. У анализисе бавимо начином стварања деминутивних облика у поменута два језика, али и функцијоми употребом умањеница.
Objavljeno
02. 12. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci